Mišljenje o mogućnosti prepakiravanja sitno rezanog duhana koji je kupac „S.T.G.“ d.o.o. iz Ljubljane vratio hrvatskom proizvođaču TDU d.o.o. u trošarinsko skladište (elektronički trošarinski dokument JRO 16SIIVXT5Y9V0032EXDE6) zbog neispravne ambalaže (pregledom utvrđeno da paketići nisu zatvoreni) te sa zahtjevom da se izvrši prepakiravanje u novu ispravnu ambalažu te potom ponovno otpreme istome kupcu u sustavu odgode plaćanja trošarine. U podnesku nadalje navodite da su predmetni proizvodi označeni markicama Republike Slovenije, te s tim u vezi tražite uputu za postupanje s markicama koje će se oštetiti prilikom otvaranja paketića odnosno prepakiravanja u novu ambalažu. Polazeći od činjenica da TDU posluje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača i, između ostalog, ima pravo u sustavu odgode plaćanja trošarine proizvoditi, primati, skladištiti i otpremati sitno rezani duhan za savijanje cigareta, kao i isti u trošarinskom skladištu označavati markicama drugih država članica Europske unije, mišljenja smo da trošarinski obveznik TDU ispunjava  potrebne uvjete te može izvršiti prepakiravanje predmetnog sitno rezanog duhana u novu ispravnu ambalažu u svome trošarinskom skladištu i potom je ponovno otpremiti kupcu ...