Porezni obveznik »N.« d.d. postavio je upit vezano uz zajam kojeg je vlasnik društva odobrio poreznom obvezniku. Naime, porezni obveznik je u 100% vlasništvu inozemnog društva. Vlasnik je odobravao zajmove poreznom obvezniku kako bi isti mogao obavljati svoju djelatnost. Prema navodima iz upita, porezni obveznik posluje s gubitkom i procjena je da će, iako se u budućnosti očekuje pozitivno poslovanje, teško moći osigurati povrat zajma. Namjera je vlasnika da sredstvima danih zajmova izvrši dokapitalizaciju, stoga se postavlja pitanje poreznog tretmana zajmova koji su evidentirani kao obveza po osnovu dugoročnog zajma, u trenutku kada vlasnik tim sredstvima izvrši dokapitalizaciju društva upisom u trgovački sud. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.; u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 5. stavku 1. propisuje da je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona.

Člankom 33. stavkom 1. Zakona propisano je da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvještajima koja ...