Putem elektroničke pošte zaprimili smo Vaš upit u kojem navodite da novo motorno vozilo marke Corsa Van koje nije predmet oporezivanja prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila i na koje se ne plaća posebni porez namjeravate nakon 4 godine uporabe pretvoriti u putničko vozilo. Pitate jeste li nakon što platite atestiranje Centru za vozila Hrvatske dužni obračunati i platiti posebni porez na motorna vozila i po kojoj stopi, na što u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) predmet oporezivanja su motorna vozila, navedena u točkama 1. do 5., na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima. U točki 5. ovoga stavka navedeno je da su predmet oporezivanja druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka. Dok, prema članku 5. stavku 1. točki 1. u vezi s člankom 4. stavkom 1. točkom n. Zakona dostavna "van" vozila pod kojima se smatraju motorna vozila izvedena iz karoserije osobnih automobila s najviše jednim redom sjedala ili motorna vozila izvedena iz karoserije ...