Tražite pojašnjenje vezano uz način popunjavanja carinske deklaracije u slučaju kada trošarinske proizvode premještate iz carinskog skladišta tip "D" u vlastito trošarinsko skladište te pitate koju dokumentaciju morate predati nadležnom carinskom uredu kako bi isti bio obaviješten o obavljenom premještaju trošarinskih proizvoda. Način popunjavanja polja u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji (u daljnjem tekstu: JCD) propisan je Pravilnikom o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije (Narodne novine br. 77/13.). Sukladno navedenom Pravilniku, pri popunjavanju JCD-e kod premještaja robe s carinskog skladišta tipa "D" na trošarinsko skladište u polju 34a (Zemlja podrijetla) upisuje se stvarna zemlja podrijetla svake vrste robe. Navedeni podatak o zemlji podrijetla utvrđen je u smještajnim carinskim deklaracijama robe na carinsko skladište tip D (polje 37 postupak 7100). Naime, kod smještaja robe na carinsko skladište tipa "D" uz npr. tarifni broj, vrijednost robe utvrđeno je (u polju 34a) i podrijetlo robe za svaku stavku robe. Navedeni podatci moraju postojati i u evidencijama korisnika carinskog skladišta tipa "D". Prilikom premještaja robe polje 37 popunjava se šifrom 4571, dok drugo podpolje dodatna šifra ostaje prazna ...