4. ožujka 2014. Carinska uprava dala je mišljenje Kl.:410-19/14-04/54 o upisu obveznika obračunavanja razlike trošarine na cigarete u registar trošarinskih obveznika iz kojeg prenosimo:   "... Člankom 44. st. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisano je da svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu toga Zakona. nepridržavanje navedene zakonske odredbe ima za posljedicu trošarinski prekršaj sankcioniran novčanom kaznom kako je propisano čl. 102. st. 1. t. 41. istoga Zakona.
Obzirom na Vaše navode da su trgovci – obrtnici koji posluju s duhanskim proizvodima sukladno izmijenjenom čl. 22. Zakona o trošarinama, od 1. srpnja 2013. kao trošarinski obveznici plaćanja trošarine u smislu odredbe čl. 21. st. 2. t. 1. toga Zakona uredno podmirivali obveze obračunavanja i plaćanja razlike trošarine na zalihe cigareta koje se nalaze u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, ističemo da su isto tako dužni ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.