Ovime Vas izvješćujemo da su dana 15. listopada 2011. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o trgovini (Narodne novine br. 114/11.), kojima je proširen katalog prekršaja za čije je vođenje nadležna Carinska uprava.

Naime, sukladno odredbi članka 76. stavka 2, Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11.) propisano je da prekršajni postupak za prekršaje iz članka 71. stavka 1. podstavka 13., 14., 15., 16., i 17. i članka 72. Zakona o trgovini vodi Ministarstvo financija - Carinska uprava.

Posebice, skrećemo pozornost da je navedenim izmjenama i dopunama propisana nadležnost Carinske uprave za vođenje prekršajnih postupka u slučaju uvoza ili izvoza robe bez propisane dozvole ili suprotno uvjetima u dozvoli, te se stoga u navedenim slučajevima više ne podnosi optužni prijedlog Financijskom inspektoratu kako je to propisano Naputkom za provedbu postupka carinjenja robe broj 10/10. već prijava o počinjenom prekršaju Vijeću za prekršaje mjesno nadležne carinarnice.

...