Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pitanje da li porezni dužnik koji se nalazi u postupku predstečajne nagodbe „A“ iz Koprivnice, ima pravo na preknjiženje PDV-a po obrascima PDV-a podnesenim nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe u kojima je iskazan povrat PDV-a na postojeće dugove doprinosa, nastavno odgovaramo. Člankom 17. Zakona propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za: 1. prioritetne tražbine, 2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, 3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.) 4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje, 5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima, 6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima, 7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe Člankom 69. stavkom 1. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina ...