Ovim će se Zakonom propisati novi način utvrđivanja obveze doprinosa za: osiguranike koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, osiguranike koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, ostale osobe osigurane s osnove profesionalnog statusa te osiguranike s osnove pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi.
     
Osiguranici s osnove obavljanja samostalne djelatnosti koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak postat će obveznici obračunavanja doprinosa za svoje osobno osiguranje te će za to podnositi Obrazac JOPPD.
     
Osiguranicima koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu i ostalim osobama osiguranima s osnove profesionalnog statusa (npr. članovi uprave trgovačkih društava, osobe zaposlene kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu i sl.) obveza će se i nadalje utvrđivati rješenjem Porezne uprave. No, rješenje će se izdavati po utvrđenom statusu u osiguranju i vrijediti će kroz čitavo razdoblje osiguranja.

Osiguranicima pomorcima – članovima posade broda u međunarodnoj plovidbi predviđa se izdavanje rješenja po proteku poreznog razdoblja (kalendarske godine), a do izdavanja rje&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.