Mišljenja.hr

Predujmovi poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Datum objave: 14.04.2014., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/14-01/839

Od agencije 'A', zaprimljen je upit kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13. – dalje u tekstu Zakon) i Pravilnika o poreza na dohodak (Narodne novine, br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13. – dalje u tekstu Pravilnik) vezano uz utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak