Na zatraženo mišljenje o tumačenju odredbe čl., 70. st. 5. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), tj. na postavljen upit je li Financijska agencija ovlaštena temeljem odredbe članka 70. stavka 5. Zakona, u slučaju kada je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad obrtom čiji je vlasnik fizička osoba, vratiti ovrhovoditelju osnovu za plaćanje koja glasi na ovršenika fizičku osobu a odnosi se na tražbinu ovrhovoditelja koja nije u vezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti obrta, već se odnosi neposredno na obvezu ovršenika fizičke osobe Porezna uprava očitovala se mišljenjem 13. svibnja 2014., Kl.:423-08/14-01/68 od kojeg citiramo zaključak:   "... od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom pojedincem (obrtnik, trgovac pojedinac) Financijska agencija prestaje izvršavati one osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika, a nastavlja izvršavati one osnove za plaćanje koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.
Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, Financijska agencija će evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.