Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u RH objavljena je u Narodnim novinama br. 21/09. na temelju članka 52., stavka 6. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08. do 114/11.).   Člankom 83. Zakona o trgovini propisano je da na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaje važiti odredba članka 52. Zakona o trgovini za države članice Europske unije. Prema tome, osnivači predstavništava iz država članica Europske unije, koja su upisana u Registar predstavništava u Ministarstvu gospodarstva, za predstavništva koja namjeravaju nastaviti poslovati u Republici Hrvatskoj trebaju do 1. srpnja 2013. promijeniti oblik svog poslovanja, upisom u trgovački registar kao podružnice ili trgovačkog društva.   Sva predstavništva iz zemalja Europske unije koja ne promijene oblik svog poslovanja s danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prestat će postojati po sili zakona.   Napominjemo kako se sve navedeno odnosi samo na predstavništva država članica Europske unije, a obveza registriranja stranih predstavništava ostaje i dalje za treće zemlje kao i za države Europskog gospodarskog prostora koje nisu članice Europske unije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.