Na vaš upit, podliježe li plaćanju posebnog poreza na luksuzne proizvode, nakit izrađen od visokovrijednih metala, koji u sebi sadrže i vrlo nizak maseni udio plemenitih metala, u nastavku dajemo odgovor. U članku 2. Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Narodne novine br. 105/99. i 114/01.), definirano je što se smatra predmetom oporezivanja. Pod I. stavka 1. navedenog članka Zakona, kao predmet oporezivanja naveden je nakit i srodni proizvodi, a u točki 4. navedeno je da su predmet oporezivanja nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (uključujući prevučene ili platinirane plemenitim metalima). Predmetnim Zakonom nije propisana količina plemenitih metala koju treba sadržavati proizvod kako bi se smatrao predmetom oporezivanja. Posebni porez na promet luksuznih proizvoda plaća se u visini od 30% od porezne osnovice koju predstavlja prodajna vrijednost proizvoda bez poreza na dodanu vrijednost, koja je potpuno neovisna o udjelu/količini plemenitih metala sadržanih u proizvodu. Sukladno navedenom, naše je mišljenje da je predmetni nakit predmet oporezivanja u smislu Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode.

...