​Primili smo dopis obveznika iz dostavnog spiska, u kojem se traži pojašnjenje što se smatra bezalkoholnim pićem koje podliježe plaćanju poreza na potrošnju sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01, 117/01.-ispravak, 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. – Odluka USRH, 73/08. i 25/12.). Nadalje, traži se tumačenje primjene članka 3. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine, br. 136/02- pročišćeni tekst) s obzirom na doneseni Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (Narodne novine br. 133/07.). U nastavku dajemo mišljenje na postavljeni upit. Člankom 31. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je da se porez na potrošnju plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Člankom 3. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića propisano je da se bezalkoholnim pićima smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za ...