Van snage od 28. travnja 2015., vidi link.

Povodom Vašeg upita u vezi voćnih sokova i voćnih nektara u kojem tražite pojašnjenje je li razvrstavanje robe u Kombiniranu nomenklaturu jedini kriterij kod određivanja predmeta oporezivanja prema Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.) ili se primjenjuju i posebni propisi kao što je Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (Narodne novine br. 48/13. i 81/13.). Prema čl. 4. Zakona, koji definira predmete oporezivanja, navedeno je da su predmet oporezivanja kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 1. vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane te ostala bezalkoholna pića iz tarifne oznake KN 2202, osim voćnih sokova, voćnih nektara, bezalkoholnih pića dobivenih od proizvoda iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 i bezalkoholnih pića koja sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne ...