Sukladno čl. 63. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08. i 18/11.), porezna prijava podnosi se na obrascu, pri čemu je u st. 6. istoga članka za određene skupine poreznih obveznika propisana obveza podnošenja poreznih prijava ili drugih podataka potrebnih za oporezivanje elektronički.

Pravilnik o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (Narodne novine br. 51/11. i 62/11. – ispr.) propisuje porezne prijave i druge podatke bitne za oporezivanje što ih poduzetnici iz čl. 63. st. 6. OPZ-a obvezno podnose elektronički te uvjete i način elektroničkog prijenosa podataka i komunikacije s Poreznom upravom.

Na temelju čl. 63. st. 6. OPZ-a i čl. 2. st. 2. Pravilnika, od 1. siječnja 2012., obveznici razvrstani u srednje ili velike poduzetnike sukladno Zakonu o računovodstvu, te obveznici PDV-a s godišnjom vrijednošću isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) većom od 800.000,00 kn, i to prema pokazateljima utvrđenima posljednjeg dana poslovne godine što prethodi godini za koju se sastavlja porezne prijave ili druge podatke nužne za oporezivanje, prijavu poreza na dobit moraju podnositi putem sustava ePorezna u obliku elektroničkog Obrasca ePD.

U vezi s upitom valja istaknuti kako je u čl. 11 ...