Objavljena je Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitne organizacije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016., može se preuzeti niže kao dokument za preuzimanje (PDF). Obveznici izrade i predaje devetomjesečnog financijskog izvještaja Devetomjesečni financijski izvještaj (financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016.) predaju:
- neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, uključujući i neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina te
- neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali su se odlučile za vođenje dvojnog knjigovodstva. Sindikati i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj i OIB) podnose jedan financijski izvještaj na razini pravne osobe. Poslovanje podružnica bez pravne osobnosti i matice mora biti obuhvaćeno jednim financijskim izvještajem. Stoga, organizacijski dijelovi (podružnice) bez pravne osobnosti ne podnose devetomjesečni financijski izvještaj FINA-i. Pravne osobe kojima su osnivači vjerske zajednice i koje nisu osnovane sa ciljem ostvarivanja dobiti (primjerice caritasi), a obveznice su vođenja dvojnog knjigovodstva, obvezne su sastaviti i predati devetomjesečni financijski izvještaj. Međutim, vjerske zajednice su, sukladno odredbama Zakona, izuzete od obveze sastavljanja i predaje financijskih izvje&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.