Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Rok za predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje: 1. siječnja do 31. prosinca 2015. je 1. ožujka 2016. (Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija pomiče na 4. ožujka 2016.) (link) Financijski izvještaji predaju se FINA-i na propisanim obrascima : u elektroničkom obliku s ugrađenim kontrolama, koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva financija,  putem papirnatih obrazaca. Uz elektroničku verziju obrasca predaje se i ispis Referentne stranice. Ako neprofitna organizacija od početka poslovne godine nema niti prihoda niti rashoda, a nije predala ostale propisane financijske izvještaje, nije obvezna predati godišnji financijski izvještaj. Neprofitna organizacija sastavlja Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu, ako tijekom te poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima iskazane podatke o imovini i obvezama, te stoga nije predavala financijske izvještaje. Navedeno se odnosi i na novoosnovane neprofitne organizacije. Izjava o neaktivnosti sastavlja se na obrascu Izjava o neaktivnosti (Obrazac: IZJAVA-NPF) u roku od 60 dana od isteka poslovne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.