Financijski izvještaj (izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF) za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. sastavljaju neprofitne organizacije koje vode dvostavno knjigovodstvo.   Rok za predaju je 30. srpnja 2014.   Predaje se
- u elektroničkom obliku, može se preuzeti klikom miša ovdje
- putem papirnatih obrazaca.   Uputa za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. g. može se preuzeti niže kao dokument za preuzimanje! ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.