Da li radnici koji su predali godišnje porezne prijave za 2010. godinu, a zaposleni su kod poslodavca kojem je odobren reprogram naplate poreznog duga u 30 mjesečnih rata, nemaju pravo na povrat poreza po istoj do isteka roka za reprogram duga? Člankom 37. stavcima 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.), propisano je da se porez na dohodak za koji se podnosi godišnja porezna prijava obračunava godišnje. Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 6. Zakona, a od utvrđenog godišnjeg poreza odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 5. Zakona te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza. Članak 69. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09.-ispravak, 146/09. i 123/10.) propisuje da je radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak dužnik poreza na dohodak. Poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću i mirovinu sukladno članku 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br ...