Podneskom zaprimljenim putem elektroničke pošte dana 6. srpnja 2017. godine tražite informaciju o mogućnosti ostvarenja prava na povrat trošarine na duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive uslijed stupanja na snagu odredbi Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (Narodne novine br. 45/17.), u koju svrhu između ostalog navodite: 1. da na skladištu imate duhanske prerađevine koje ste tijekom 2015. i 2016. godine u više navrata kupili od trošarinskog obveznika „R. P.“ d.o.o. iz Z. uz podmirenje svih obveza, kao i da ste također 2. tijekom 2015. i 2016. godine u ime trošarinskog obveznika „R. P.“ d.o.o. platili trošarinu u ukupnom iznosu 801.927,50 kn, a kojim uplatama je u potpunosti podmiren trošarinski dug prema Carinskoj upravi. Dodatno navodite da je nad dužnikom „R. P.“ d.o.o. otvoren stečajni postupak temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu. Članak  82. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 115/16.) propisuje da pravo na povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine imaju trošarinski obveznici na duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive zbog izmjena posebnih ...