Navodite da ste podnijeli zahtjev za povrat plaćene trošarine za bezolovni motorni benzin  koji se koristi za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila za plovidbu pod tvrtkom Q. T. d.o.o. te da sa te tvrtke prebacujete djelatnost prijevoza putnika na novu tvrtku Š. d.o.o. te u vezi toga pitate da li je moguć prijenos prava povrata trošarine sa tvrtke Q. T. d.o.o. na tvrtku Š. d.o.o. Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine br. 58/13., 72/13., 69/14. i 157/14.) uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno čl. 101. st. 1. t. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.). Glavom IV. Pravilnika propisan je način povrata trošarine za bezolovni motorni benzin. Člankom 2. st. 1. propisano je da su korisnici prava  na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz čl. 101. st. 1. t. 2. Zakona pravne i fizičke osobe upisane u odgovarajući upisnik, odnosno ...