U svojem dopisu gospođa L. M. pita ima li porezni obveznik koji živi i radi u Karlovcu, a uzdržava roditelje koji žive na području posebne državne skrbi, pravo na povećani osobni odbitak koji je propisan za područja posebne državne skrbi. Nadalje pita smatraju li se roditelji uzdržavanim članom ako svaki prima mirovinu približno 1.300,00 kuna mjesečno. U nastavku odgovaramo. Odredbom čl. 40., st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) propisano je da se poreznim obveznicima osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz st. 1. toga članka, odnosno 3.750,00 kuna mjesečno za područje posebne državne skrbi prve skupine, 3.125,00 kuna mjesečno za područje druge skupine i 2.500,00 kuna mjesečno za područje treće skupine, ako ti članovi uže obitelji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi. Dakle, porezni obveznik koji uzdržava roditelje koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi ima pravo na olakšice propisane za područje posebne državne skrbi. Zakonom o porezu na dohodak u čl. 29., st. 3. propisano je da se fizičke osobe čiji dohodak ili drugi primici ...