Na upit poreznog obveznika "A" , 90% invalida domovinskog rata, a na temelju opomene zbog neplaćenog poreza, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila u nastavku odgovaramo. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 117/03., 69/97., 33/00., 73/00. i 127/00., 59/01.) koji se primjenjivao do 31. prosinca 2001. godine, propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju invalidi domovinskog rata i invalidne osobe, koji su oslobođene od plaćanja carine i poreza pri uvozu automobila. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002. propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila. Shodno navedenom, do 31. prosinca 2001. porez na cestovna motorna vozila nisu plaćali samo invalidi domovinskog rata i invalidne osobe koje su pri nabavi vozila bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na promet, dok od 1. siječnja 2002. porez na cestovna motorna ...