Komora iz dostavnog popisa postavila je upit o pravu na odbitak pretporeza. U upitu se navodi da komora koja je vlasnik zgrade daje u zakup poslovne prostore za što izdaje račune s obračunanim porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Nadalje, navodi se da za režijske troškove prima jedan račun za cijelu zgradu budući ne postoje zasebni mjerni uređaji te prema prihvaćenim ključevima obračunava iznos troška u kojemu je sadržan i PDV za koji tereti zakupoprimca pojedinog poslovnog prostora. Postavlja se pitanje da li komora ima pravo na odbitak alikvotnog dijela pretporeza sadržanog u računima za trošak režija, te da li u slučaju popravka i obnove poslovnih prostora danih u zakup za koje sama snosi troškove ima pravo na odbitak pretporeza sadržanog u računima izvođača radova. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 6. stavka 5. Zakona o porezu nadodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) komora se smatra poreznim obveznikom u slučaju da obavlja gospodarsku djelatnost davanja prostora u zakup, ako je vrijednost obavljenih isporuka u okviru te djelatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini ...