Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se s pitanjem u vezi prava na odbitak pretporeza. U upitu je navedeno da je porezni obveznik "X" d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) primarno registriran za djelatnost proizvodnje i distribucije električne energije te za obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu te ostale popratne djelatnosti vezane uz primarnu djelatnost. Navedeno je da su odgovornosti Društva kao pružatelja javne usluge distribucije i opskrbe električnom energijom propisane Zakonom o tržištu električne energije (Narodne novine br. 22/13.). Nadalje, navedeno je da Društvo nabavlja i koristi osobna i teretna vozila za obavljanje registrirane djelatnosti (održavanje elektroenergetskih objekata, hitne intervencije, očitanje brojila). Osobna vozila i teretna vozila označena su sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine broj 31/14.), a koja sadrže naziv tvrtke, adresu i kod teretnih vozila oznaku „prijevoz za vlastite potrebe“. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje može li Društvo osobna vozila kategorije M1, koja koristi za prijevoz radnika, opreme i materijala potrebnog za obavljanje registrirane djelatnosti, smatrati vozilima servisne službe te prema tome koristiti ...