Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi prava na odbitak pretporeza za motorno vozilo TOYOTA HILUX 3.0 D-4D, registracijske oznake „A“ U upitu je navedeno da je vozilo kupljeno putem financijskog leasinga u prosincu 2008. te da se u knjižici vozila vodi kao N1 – teretno vozilo. Upitu su priložene preslike knjižice vozila i ugovora o financijskom leasingu. Postavljeno je pitanje ima li porezni obveznik pravo na odbitak pretporeza za navedeno motorno vozilo. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 61. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 136. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je, između ostalog, da porezni obveznik ne može odbiti pretporez obračunan za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba ...