Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se s upitom o porezu na dodanu vrijednost u kojem postavlja pitanje temeljem kojih računa i na koji način ostvaruje pravo na odbitak pretporeza odnosno ostvaruje li pravo na odbitak cjelokupnog pretporeza ili korištenjem formule kao razmjerni dio. Porezni obveznik navodi da je proračunski korisnik te da je obveznik plaćanja PDV-a temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti najma kazališne dvorane. Navodi također da do sada nije uzimao u obzir pretporez već je u obrascima iskazivao samo obvezu poreza obračunatog temeljem djelatnosti najma što je, prema navodima u upitu, bilo usuglašeno stajalište na razini svih kazališta u Zagrebu. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Sukladno odredbama članka 6. stavka 1. i 2. Zakona porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja ...