Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji obavlja djelatnost proizvodnje i trgovine investicijskim zlatom, postavio je upit o pravu na odbitak pretporeza. U upitu se navodi da zlatne poluge čistoće 999,9% trenutno proizvodi Švicarska rafinerija, obzirom da proizvodnja u Hrvatskoj još nije pokrenuta te da se zlato čuva u sefu ovlaštene kuće u Švicarskoj. Nadalje, navodi se da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te da je predaja izvan Hrvatske, a kupci uglavnom strane pravne i fizičke osobe. Prema navodima iz upita, sukladno Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (Narodne novine br. 56/15.) koji je stupio na snagu 30. svibnja 2015. godine u tijeku su završni radovi uređenja poslovnice i ureda uprave u Zagrebu te se postavlja pitanje o pravu na odbitak pretporeza za radove i opremu koja se ugrađuje te usluge posrednika i savjetnika. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 58. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje ...