Porezni obveznik V. D., podnio je godišnju prijavu poreza na dohodak za 2004. Poreznoj upravi, Područnom uredu G., Ispostavi G., u kojoj traži da mu se prizna pravo na uvećani osobni odbitak prema čl. 40. Zakona o porezu na dohodak (područje posebne državne skrbi druge skupine). Kao dokaz da boravi više od 183 dana na području Ispostave G., prilaže potvrdu Glavnog stožera OS RH, kojom se potvrđuje da je isti pripadnik djelatnog sastava OS RH K., sa mjestom službe G. od 1. 4. 2003., te da od toga datuma boravi u vojarni E. K. u G. Porezni obveznik priložio je godišnjoj poreznoj prijavi Zakon o prebivalištu i boravištu građana (Narodne novine br. 53/91), te se poziva na čl. 6. kojim je propisano da su građani dužni prijaviti i odjaviti prebivalište, prijaviti uobičajeno boravište te prijaviti promjenu adrese stanovanja. Međutim, tako nisu dužne postupiti vojne osobe koje stanuju u vojarnama, ili drugim vojnim ustanovama, osobe smještene u objektima posebne namjene Ministarstva unutarnjih poslova te osobe smještene u zdravstvenim ili sličnim ustanovama i u kazneno-popravnim domovima. Od Porezne uprave, Područnog ureda G., primili smo upit o nadležnosti za rješavanje ...