U okviru uvoza športske opreme za vaš račun, Carinarnica Zagreb je u nekoliko navrata odbila vaše zahtjeve za primjenu oslobođenja od plaćanja carine po osnovi članka 187. st. 1. točka 1. Carinskog zakona, odnosno temeljem odredbi o uvoznim olakšicama koje predviđa međunarodni sporazum - Sporazum o uvozu predmeta obrazovnog, kulturnog i znanstvenog karaktera (Narodne novine – međ. ug., br. 4/94). Naime, u Prilogu F Protokola uz Sporazum predviđeno je oslobođenje od plaćanja carine pri uvozu športskog materijala, ako ga uvoze društva ili amaterske športske skupine, a takva roba se ne izrađuje u zemlji uvoznici.

Odbijajuća rješenja Carinarnice Zagreb, i koja su postala pravomoćna nakon odbijanja vaših žalbi po drugostupanjskom upravnom tijelu, kao razlog za nemogućnost primjene odredbi navedenog međunarodnog sporazuma, navode kako Hrvatski skijaški savez nema status amaterske športske skupine odnosno organizacije. U svrhu razjašnjenja statusa vašega saveza kod eventualnih daljnjih sličnih uvoznih poslova, Carinska uprava je zatražila aktom od 05. studenoga 2010. godine mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao tijela državne uprave nadležnog za tumačenja o statusnom karakteru športskih udruga, organizacija i saveza. Navedeno ministarstvo, aktom, KLASA: 620-01/10-03/00602 od 13. prosinca 2010. godine ...