Od Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. & J., primili smo upit koji se odnosi na eventualnu obvezu oporezivanja dohotka. U upitu je navedeno da je trgovačko društvo "A" zaključilo s trgovačkim društvom "B" Ugovor o poslovođenju trgovačkog društva "A", a predmet toga ugovora je suradnja sa stručnim timom, vođenje poslovodstva društva "A" i drugo. U skladu s tim Ugovorom trgovačko društvo "A" plaća trgovačkom društvu "B" određenu naknadu za obavljene poslove. Postavljeno je pitanje je li trgovačko društvo "A" dužno za zaposlenika društva "B" koji obavi ugovorene poslove, obvezno plaćati porez i prirez od nesamostalnog rada, doprinose za obvezna osiguranja i druga davanja. Nastavno odgovaramo. Člankom 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je od kojih se primitaka utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada na način propisan člankom 13. toga Zakona, a najčešće su to primitci koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku na osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, odnosno plaću koju poslodavac isplaćuje radnicima u vezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom na ...