Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada objavljen je u Narodnim novinama br. 29/13., stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.   Ovim Pravilnikom se propisuju minimalni zahtjevi zaštite na radu za mjesta rada. Odredbe ovog Pravilnika se ne primjenjuju na:
a) transportna sredstva izvan kruga poslodavca, ili mjesta rada unutar transportnih sredstava;
b) privremena ili pokretna gradilišta;
c) istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina;
d) ribarske brodove;
e) polja, šume i druga zemljišta koja pripadaju poslodavcu, a nalaze se izvan kruga poslodavca gdje se nalaze građevine. Mjesto rada je svako mjesto, prostor odnosno prostorija pod nadzorom poslodavca, gdje radnici obavljaju poslove odnosno do kojih imaju pristup tijekom rada. Mjesta rada moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima zaštite na radu navedenim u ovom Pravilniku, a obveze iz ovog Pravilnika primjenjuju se kada to zahtijevaju mjesta rada, vrsta djelatnosti, određene okolnosti ili rizici. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.