Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga objavljen je u Narodnim novinama br. 3/17., stupa na snagu 19. siječnja 2017. Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Agencija) na temelju propisanih ovlaštenja.
Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su pravne i fizičke osobe, kao i subjekti, odnosno stranke bez pravne osobnosti iz članka 15. točke 2. i 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05. i 12/12., dalje u tekstu: Zakon o Agenciji).
Obveznici su i sve ostale stranke koje se obraćaju Agenciji s obavijesti ili zahtjevom za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Agencije ili putem nadležnih nadzornih tijela država članica dostavljaju obavijest Agenciji o pružanju usluga u Republici Hrvatskoj.
U iznimnim slučajevima, Agencija može svojom odlukom djelomično ili u potpunosti osloboditi Obveznike obveze plaćanja pojedinih naknada.
Od plaćanja naknada i administrativnih pristojbi oslobođeni su Republika Hrvatska i tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.