Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva objavljen je u Narodnim novinama br. 103/14., stupa na snagu 4. rujna 2014.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vrednovanja imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.