Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine objavljen je u Narodnim novinama br. 72/14., stupa na snagu 21. lipnja 2014.   Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i tromjesečnih izvještaja kojima društvo za dokup mirovine izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (Agencija) i druge korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja, promjenama kapitala i novčanim tijekovima, kao i druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.