Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine objavljen je u Narodnim novinama br. 37/16., stupa na snagu 30. travnja 2016. Ovaj Pravilnik uređuje:
– vođenje računovodstva,
– sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja kojima društvo za dokup mirovine izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja, promjenama kapitala i novčanim tijekovima,
– druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.