Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole objavljen je u Narodnim novinama br. 20/14., stupa na snagu 22. veljače 2014.   Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina naknade za stranu dozvolu i visina naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole koju plaća prijevoznik. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.