Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske objavljen je u Narodnim novinama br. 75/13., stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.   Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za privremeni izvoz i iznošenje kulturnih dobara, davanje dozvole za izvoz kulturnih dobara u treće zemlje i dozvole radi iznošenja kulturnih dobara u države članice Europske unije kao i uvjeti za davanje potvrde za izvoz/iznošenje predmeta koji nemaju svojstvo kulturnoga dobra, te za vođenje evidencije o izdanim dozvolama i potvrdama.   Kulturnim dobrima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se kulturna dobra određena Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao i dobra utvrđena Dodatkom I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija) (SL L 39, 10. 2. 2009.).   Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (Narodne novine br. 141/06. i 70/12.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.