Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljen je u Narodnim novinama br. 1/17., stupa na snagu 3. siječnja 2017. Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, opseg i naknada za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih ili pojedinih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.