Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom objavljen je u Narodnim novinama br. 21/19., stupa na snagu 9. ožujka 2019. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za prijevoz opasnih roba zrakom, odgovornosti i obaveze osoba uključenih u prijevoz te uvjeti za provođenje osposobljavanja za opasne robe. Ovaj Pravilnik primjenjuje se na pravnu i fizičku osoba koja sudjeluje u organizaciji, pripremi, prihvaćanju i slanju na prijevoz tereta, pošte i prtljage povezane s opasnim robama u zračnom prometu. Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na opasne robe koje udovoljavaju propisanim zahtjevima u Tehničkim instrukcijama i definirane su kao iznimke (Exceptions), a odnose se na opasne robe:
a) koje su potrebne da bi se tijekom leta pružila medicinska pomoć pacijentima;
b) koje su potrebne da bi se tijekom leta pružila veterinarska pomoć ili humano usmrćivanje životinja;
c) koje se izbacuju u vezi s poljoprivredom, hortikulturom, šumarstvom, kontrolom nakupina leda i zaštite od klizanja terena ili aktivnostima nadzora i smanjenja onečišćenja;
d) koje se izbacuju ili koje izazivaju aktivnosti povezane s kontrolom lavine;
e) koje su potrebne zbog pružanja pomoći u operacijama potrage ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.