Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima objavljen je u Narodnim novinama br. 70/13., stupa na snagu 1. srpnja 2013.   Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima, a primjenjuju se kod podnošenja instrumenata osiguranja u svim carinskim postupcima, osim postupka provoza. Instrumentom osiguranja u skladu s ovim Pravilnikom osigurava se namirenje nastalog carinskog duga ili carinskog duga koji bi mogao nastati, te poreza na dodanu vrijednost, trošarina, posebnih poreza i drugih javnih davanja koje je Ministarstvo financija, Carinska uprava po posebnim propisima ovlaštena naplaćivati prilikom uvoza ili izvoza, kao i kamata koje su nastale ili bi mogle nastati u svezi s javnim davanjima za koje je instrument osiguranja podnesen i prihvaćen. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.