Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu objavljen je u Narodnim novinama br. 17/17., stupa na snagu 4. ožujka 2017. Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, osim uporabe za privatne letove sukladno članku 101. stavku 1. točki 1. Zakona o trošarinama. Oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ostvaruje se:
1. izravnim oslobođenjem ili
2. iznimno, povratom plaćene trošarine. Pravo na povrat plaćene trošarine se ostvaruje isključivo na energente kojima se zrakoplovi koji obavljaju komercijalne operacije u zračnom prometu opskrbljuju na aerodromima s odobrenjem za uporabu ili na drugim prostorima izvan područja aerodroma sa svjedodžbom (zračnih luka). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.