Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru objavljen je u Narodnim novinama 94/14., stupa na snagu 8. kolovoza 2014.   Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova ulaganja u kupnju ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.   Potpora je namijenjena sufinanciranju ulaganja u prilagodbu ribolovne flote i ribolovnih alata kroz opremanje ribarskih plovila novom opremom, novim alatima i novim pogonskim strojevima radi očuvanja biološkog bogatstva mora i s ciljem održivog, racionalnog gospodarenja biološkim bogatstvima, a podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava koja su osigurana na posebnom računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak.   Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Pravilnika, a prema odobrenim računima za koje podnositelj nije do sada koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.   Troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika moraju biti ostvareni u periodu od 1. siječnja 2014. godine do dana podnošenja Zahtjeva za ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.