Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 103/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Ovim Pravilnikom uređuje se:
a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine obveznog mirovinskog fonda i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,
b) osnovica za izračun naknade za upravljanje i naknade depozitaru,
c) način i rokovi u kojima depozitar izvještava Agenciju o izračunu neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,
d) način i rokovi u kojima mirovinsko društvo izvještava Središnji registar osiguranika o vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,
e) postupanje mirovinskog društva u slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda nije izvršena u propisanom roku.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.