Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 103/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Ovim Pravilnikom uređuje se:
a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda i cijene udjela fonda,
b) način i rokovi u kojima depozitar izvještavanja Agenciju o izračunu neto vrijednosti imovine fonda i cijene udjela fonda,
c) postupanje mirovinskog društva u slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine fonda nije izvršena u propisanom roku.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.