Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a objavljen je u Narodnim novinama br. 149/13., a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.   Ovim Pravilnikom uređuju se:
a) kriteriji vezani za postupke primjerenog vrednovanja imovine i obveza AIF-a i izračuna neto-vrijednosti imovine po udjelu AIF-a,
b) kriteriji učestalosti izračuna neto-vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a,
c) način i rokovi izvještavanja o izračunu neto-vrijednosti imovine AIF-a i cijeni udjela AIF-a.   Do dana primjene ovog Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto-vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda (Narodne novine br. 154/11.).
UAIF je dužan u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti se s odredbama ovog Pravilnika, a u navedenom razdoblju usklađenja UAIF-u je dopušteno primjenjivati ili odredbe ovog Pravilnika ili odredbe Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto-vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda (Narodne novine br. 154/11.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.