U Narodnim novinama br. 131/15. od 02. 12. 2015. objavljeni su i stupaju na snagu 10. prosinca 2015. novi trošarinski provedbeni propisi i to: - Pravilnik o trošarinama i - Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju. Nastavno se daje sažeti pregled novina u tim provedbenim propisima te se ukazuje na neke posebnosti u postupanjima.

1. Pravilnik o trošarinama (dalje u tekstu: POT) u potpunosti zadržava provedbene odredbe u odnosu na sve do sada važeće trošarinske institute i statuse poslovanja gospodarskih subjekata te dodatno uređuje posebnosti postupanja u provedbi novih instituta trošarinskog poslovanja uvedenih u nacionalno trošarinsko zakonodavstvo Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15. od 18. 9. 2015.) koji je stupio na snagu dana 26. rujna 2015. a odnose se na: - uvođenje instituta male nezavisne pivovare i vezano s time sniženu visinu trošarine na pivo, - uvođenje mjesta direktne isporuke kojim se omogućuje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju da temeljem posebnog  odobrenja nadležnog carinskog ureda mogu primati trošarinske proizvode (ne ...