Pravilnik o sustavu upravljanja rizicima objavljen je u Narodnim novinama br. 154/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.
  Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga detaljnije propisuje sustav upravljanja rizicima, funkciju upravljanja rizicima te zahtjeve društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (društvo za osiguranje) vezano za djelovanje sustava upravljanja rizicima iz članka 92.b Zakona o osiguranju, u svrhu osiguranja pravilnog i učinkovitog poslovanja društva za osiguranje te smanjenja rizika koji proizlaze iz redovitog poslovanja. Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na grupe.
Smjernice za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika kojima je u svojem poslovanju izloženo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje (Narodne novine br. 155/09.) prestaju važiti nastupanjem uvjeta propisanih člankom 10. ovog Pravilnika.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.