Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava objavljen je u Narodnim novinama br. 60/14., prvi put se primjenjuje za godišnje financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. te za tromjesečne financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2015. godine.   Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kao i dodatnih izvještaja kojima leasing društvo izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (Agenciju) i druge korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima te drugim informacijama o poslovima bitnim za obavljanje nadzora, te objavljivanje kao i način i rokove dostave i izvještavanja Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.