Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava objavljen je u Narodnim novinama br. 41/16., stupa na snagu 10. svibnja 2015. Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kao i dodatnih izvještaja kojima leasing društvo izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima te drugim informacijama o poslovima bitnim za obavljanje nadzora, te objavljivanje kao i način i rokove dostave i izvještavanja Agencije.
Odredbe ovog Pravilnika, u skladu s odredbom članka 73. stavka 4. Zakona o leasingu, na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnice leasing društava iz druge države članice Europske unije kao i podružnice leasing društava iz trećih zemalja. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.